Oferta

Naszym naturalnym stanem zdrowia jest chwiejna wewnętrzna równowaga, której przajawami są zdrowe ciało, witalność oraz odczuwana radość i satysfakcja życiowa.
Zajmuję się przywracaniem wewnętrznej harmonii i witalności, pomagam w dotarciu do źródeł i przyczycn obecnego stanu zdrowia lub sytuacji życiowej. A także wspieram w rozwoju świadomości, odkrywaniu wewnętrznego potencjału i odzyskiwaniu kontaktu z duszą.
Pozwala mi na to znajomość natury umysłu, której doświadczyłam i doświadczam podczas praktyk medytacji wglądu, przebywanie w obecności, empatyczna i współodczuwająca postawa oraz dostęp do intuicyjnego postrzegania. 
Ponadto znajomość uniwersalnych praw energetycznych, warunkujących pomyślność procesu uzdrawiania, zrozumienie przyczyny i skutku w wymiarze mentalnym, emocjonalnym i duchowym. W swojej pracy bazuje na zebranej mi dotychczasowej wiedzy oraz na intuicyjnym wglądzie w Twoją rzeczywistość. Jest to możliwe dzięki umiejętności dostrzeżenia zastojów energetycznych w matrycy energetycznej, wycofania się w sferę obserwatora i kontaktu ze swoim wyższym ja, z którym kontakt pielęgnuje regularnie z intencją poznawania prawdy i chęcią pomocy potrzebującym, szukającym informacji osobom. Wszystkie zabiegi czy konsultacje cechuje należyta staranność zgodnie z odwiecznymi metodami pracy z energią.
Za moimi umiejętnościami kierowania Twoja uwagą na to, co istotne stoi wiedza zdobywana podczas praktyk medytacyjnych i wglądów, ale także wiedza usystematyzowana przez psychologów, bioterapeutów, mistyków i przewodników duchowych, również tych spotkanych w swojej podróży w Indiach. 
Mogę być Twoim drogowskazem do Twojej wewnętrznej integracji i zdrowia, jednak to Ty robisz decydujący krok którym na samym początku jest decyzja o chęci uzdrowienia siebie lub swojego życia. 
Podróż zaczyna się od pierwszego kroku.
Chętnie wesprę Cie w Twoich pierwszych krokach. 
W razie pytań napisz do mnie: kontakt@namastemedicine.pl
Wybierz formę współpracy: