Naszym naturalnym stanem zdrowia jest chwiejna wewnętrzna równowaga, której przajawami są zdrowe ciało, witalność oraz odczuwana radość i satysfakcja życiowa.

Zajmuję się przywracaniem wewnętrznej harmonii i witalności, pomagam w dotarciu do źródeł i przyczycn obecnego stanu zdrowia lub sytuacji życiowej. A także wspieram w rozwoju świadomości, odkrywaniu wewnętrznego potencjału.

Pozwala mi na to znajomość natury umysłu, której doswiadczyłam podczas wytwałych praktyk medytacyjnych, przebywanie w obecności, empatyczna i współodczuwająca postawa oraz dostęp do intuicyjnego postrzegania. Ponadto znajomość uniwersalnych praw energergetycznych, struktur umysłu warunkujących pomyślność procesu uzdrawiania, zrozumienie przyczyny i skutku w wymiarze mentalnym, emocjonalnym i duchowym.
 
W swojej pracy bazuje na zebranej mi dotychczasowej wiedzy oraz na intuicyjnym wglądzie w Twoją rzeczywistość. Jest to możliwe dzięki umiejętności wycofania się w sferę obserwatora i kontaktu ze swoim wyższym ja, z którym kontakt pielęgnuje regularnie z intencją poznawania prawdy i chęcią pomocy potrzebującym, szukającym informacji osobom.
 
Za moimi umiejętnościami kierowania Twoja uwagą na to, co istotne stoi wiedza zdobywana podczas praktyk medytacyjnych i wglądów, ale także wiedza usystematyzowana przez psychologów, bioterapeutów, mistyków i przewodników duchowych, również tych spotkanych w swojej podróży w Indiach.
 
Mogę być Twoim drogowskazem do Twojej wewnętrznej integracji i zdrowia, jednak to Ty robisz decydujący krok którym na samym początku jest decyzja o chęci uzdrowienia siebie lub któreś że sfer swojego życia.
 
Podróż zaczyna się od pierwszego kroku.
Chętnie wesprę Cie w Twoich pierwszych krokach.
 
Wybierz formę współpracy
 
Pakiety (wkrótce)
Przewodnik po zdrowiu holistycznym – ebook (wkrótce)