Indyjski system 7 czakr głównych a układ nerwowy i hormonalny człowieka.

WOW! Dokładnie tak zareagowałam pierwszy raz poznając tą korelacje. Jeszcze bardziej wytrzeszczyłam oczy odkrywając korelację między nimi i 7 sakramentami w chrześcijaństwie. To jak ta wiedza się przenika i dopełnia jest dla mnie najbardziej fascynujące. Dziś już nie ma szoku, jest tylko podziw dla systemu energetycznego człowieka i jego ogromnej mądrości.

Coś co jest oczywiste dla medycyny wschodu pozostaje wciąż tropikalne dla zachodnich społeczeństw. Choć wchodząc na inny poziom świadomości, inny poziom poznania mam wrażenie, że zewsząd już mnie to otacza zgodnie z prawem przyciągania i rezonansu,. Jednak wiem, że nie jest to chleb powszedni dla całkiem sporej części medyków, terapeutów, nie wspominając już o reszcie społeczeństwa spoza medycznych kręgów.

System 7 głównych czakr indyjskich obejmuje główne centra energetyczne człowieka, każda z nich odpowiedzialna jest za inna sferę naszego życia, każdej z nich można przypisać gruczoł dokrewny i część układu nerwowego, które zaopatrują obszar powiązany z tą czakrą.

Czym są czakry?

Jak już wspomniałam, są to centra energetyczne położone wzdłuż kręgosłupa. Dosłowne tłumaczenie z sanskrytu (staroindyjskiego języka) oznacza krąg lub koło. O czakrach mówi się jak o wirujących kręgach. Są miejscem krzyżowania się kanałów głównych kanałów energetycznych o których wspomniałam we wpiście o Pranajamie. Są miejscem wymiany energetycznej. Odpowiadają jej konkretne częstotliwości drgań, lub mówiąc krócej wibracje. Przypisuje się im konkretne kolory i ilości płatków lotosu. Co moim zdaniem jednak jest ważniejsze odpowiadają one kolejnym stopniom rozwoju naszej świadomości i sferom naszego życia. Zaburzony przepływ w któreś z tych sfer lub przyblokowanie na rozwój i realizację siebie jako istoty duchowej powoduje zaburzenie w przepływie energii, co ma wpływ na związany z nim obszar ciała fizycznego przez właśnie bliskość struktur fizycznych.

Dokonując sekcji z pewnością nie znajdziemy tam wirujących kręgów energetycznych, mówimy bowiem o czymś bardziej subtelnym. Zaburzenia na tym poziomie wyprzedzają zaburzenia w ciele fizycznym, a więc świadomość ich współdziałania jest niezwykle ważna w codziennym życiu.

Czakra korzenia/ podstawy

Czyli pierwsza z siedmiu głównych czakr. Umiejscowiona u podstawy kręgosłupa pomiędzy narządami płciowymi a odbytem. Symboliowana przez 4 płatkowy, czerwony lotos. Jej elementem jest Ziemia.

Fizyczna struktura nerwowa odpowiadająca temu poziomowi to zwój nieparzysty (część współczulnego układu nerwowego). Jeśli chodzi o gruczoły przynależące do czakry korzenia – są one wspólne dla niej i czakry sakralnej – gruczoły płciowe. Przy samej czakrze korzenia mamy także gruczoł krokowy i oddalone od umiejscowienia czakry – nadnercza.

Czakra ta jest powiązana z bezpośrednią okolicą, a więc: biodra, miednica, nogi, ale także jelito grube i pęcherz, a także wspomniane narządy płciowe, aczkolwiek tu większą rolę odgrywa czakra sakralna, zwana także seksualną. Wibruje najwolniej, zatem zaopatruje energetycznie tkanki o gęste strukturze: kości, mięśnie, a także krew.

Powiązane emocje mogące spowodować zablokowanie przepływu to lęk, strach, agresja. Również osoby o zbyt materialistycznym i egoistycznym usposobieniu wykazują zablokowaną czakrę podstawy. Jest to więc czakram powiązany z poczuciem bepieczeństwa – psychicznego i materialnego, poczuciem przynależności (także tej rodowej – korzeń – ród).

Zaburzony przepływ w tej czakrze może powodować występowanie różnych dolegliwości tego obszaru w tym np. mięśniaki, hemoroidy, ale także schorzenia struktur układu szkieletowo-mięśniowego.

Czakra sakralna/seksulna

Umiejsowiona około 3 palce poniżej pępka. Symbolizuje ją kolor pomarańczowy. Jej elementem jest woda.

Fizyczne struktury to sploty podbrzuszne oraz gruczoły płciowe.

Energia tego czakramu jest powiązana z seksualnością, poczuciem ja kobieta, ja mężczyzna. A więc akceptowanie swojej seksualności. Jest to także centrum kreacji i kreatywności – to z tego poziomu, z gonad męskich i żenskich powstaje nowe życie. Kobiety wykazują na tym poziomie szczególną wrażliwość, ze względu na możliwość wydania kolejnego życia na świat. Przyjście na świat w formie kobiecej daje tą możliwość, a wybór inkarnacyjny duszy z pewnością nie jest przypadkowy (o tym w którymś z kolejnych wpisów 🙂 )

Zbyt otwarta czakra związana z nadaktywnością seksualną powoduje straty energetyczne (dlatego m.in ośmiostopniowa ścieżka jogi zaleca odpowiednią wstrzemięźliwość), co powoduje ogólne osłabienie energetyczne organizmu i wpływ na resztę czakr, a także brak realizacji duchowej strony współżycia. Zbyt zamknięta czakra to brak poczucia męskości czy kobiecości – tu pojawiają się problemy niepłodności, bolesnych, nieregularnych miesiączek, mięśniaki, obniżone libido czy impotencja, ale także nadwrażliwość na krytykę.

Czakra splotu słonecznego

Umiejscowiona jak sama nazwa wskazuje na poziomie splotu słonecznego. Jej działaniu podlega cały układ trawienny, gruczołem dokrewnym jest trzustka. Symbolizuje ją kolor żółty, a elementem jest ogień.

Jest powiązana z poczuciem własnej wartości, poczuciem ja w świecie, manifestacji siebie w świecie, ale także z naszą emocjonalnością.

Zablokowana czakra to obniżone poczucie własnej wartości, brak wewnętrznej integracji (w tym emocjonalnej), natomiast zbyt otwarta to rozdmuchane ego, nieradzenie sobie z emocjonalnością.

Zaburzenia na poziomie tej czakry to wszelkie problemy z trawieniem. Tu możnaby rozwinąć temat do konkretnych narządów, towarzyszących emocji i ich działania.

Czakra serca

Umiejscowiona za mostkiem, jej kolorem jest kolor zielony a elementem powietrze. Odpowiada grasicy i splotowi sercowemu. Jest połączona ze stanem współczucia do innych i siebie, przypisywane są jej właściwości uzdrawiania. Co ciekawe w medycynie chińskiej uznawana jest za siedzibę shen, siedzibę umysłu.

Zablokowana czakra serca to brak zdolności do przeżywania radości, stanów miłości bezwarunkowej (miłość jest wtedy warunkowa, zależna z tendencją do przywiązania i miłości destrukcyjnej), zgorzkniałość, krytycyzm wobec innych, malkontenctwo, rozdmuchane ego.

Otwarta, zharmonizowana czakra serca to zdolność do współczucia, poczucie bezwarunkowej miłości do siebie i innych, akceptacja siebie i innych takimi jakimi są.

Czakra gardła

Kolor niebieski, lokalizacja – gardło. Elementem jest eter – z którego wg indyjskiego systemu nauk o życiu (ajurweda) powstały żywioły powiązane z czakrami poniżej czyli – ziemia, woda, ogień, powietrze.

Połączenie anatomiczne to tarczyca i zwoje szyjne. Oddziałowuje na całą okolicę gardła oraz układ limfatyczny.

Jest to centrum komunikacji, wyrażania siebie, centrum prawdy. Tak powszechne dysfunkcje tarczycy, w szczególności u kobiet mają związek najczęściej z brakiem wyrażania się (w tym kreatywnego).

Wyrażanie siebie i czakra gardła jest również mocno powiązane z czakrą splotu słonecznego (poczucie własnej wartości, poczucie własnego ja), a jak wskazuje moja gabinetowa praktyka – u kobiet także z wyrażaniem siebie jako kobiety. Triada przysadka mózgowa – tarczyca i gruczoły płciowe w zaburzeniach hormonalnych u kobiet. Brzmi znajomo? Ma to związek z tak znaną dobrze kobiecą intuicją, którą posiada każda kobieta. Tutaj aż ciśnie mi się pod palce opowieść o archetypach kobiecych… Ah, piękny i wdzięczny temat. Jednak nie na dziś… Wracając do tarczycy i czakry gardła kolejna częsta przyczyna dysfunkcji tarczycy to strach przed starzeniem się oraz wyrażanie nieprawdy.

Zrównoważona czakra to otwarte i spontaniczne wyrażanie siebie, swoich myśli i uczuć. Umiejętność prezentowania swoich słabości i siły. Zablokowana czakra to niewyrażanie siebie, swojego zdania. Zbyt otwarta to nadużywanie mowy, gadanie czcze i pozbawione sensu, często długie dochodzenie do sedna sprawy, skłonność do obgadywania i głoszenia nie prawdy.

Jak już wspomniałam przy nieharmonijnym działaniu pojawiają się dysfunkcje tarczycy, ale także przewlekłe zapalenia gardła, chrypka, jąkanie, uczucie zaciskania w gardle itp.

Czakra trzeciego oka

Umiejscowiona między brwiami, symbolizowana przez kolor indygo. Pozwala widzieć ponad tym co widać, otwiera nas na postrzeganie ponadzmysłowe, intuicyjne.

Powiązana z przysadką mózgową. Wpływa na oczy, mózg, móżdzek.

Centrum naszej intuicji, łączy się ją z umiejętnościami telepatii, wizji i wyobraźni. Siedziba mądrości. Wraz z kolejną czakrą otwierają na poziomy submaterialnego, duchowego postrzegania, poczucie misji i duchowego sensu życia.

Zbyt otwarte trzecie oko to często diagnozowane stany schizofreniczne, odrealnienia. Zablokowana to trudność w zobaczeniu całości obrazu – patrzenie ale nie widzenie lub widzenie przez założone filtry, skłonności do manipulacji, zaburzenia koncentracji i pamięci, możliwy brak poczucia sensu życia.

Sharmonizowana czakra trzeciego oka to tak jak wspomniałam dostęp do wiedzy intuicyjnej, ale także cierpliwość, bezstronnośc, sprawiedliwość, prawda i czystość.

Czakra korony

Zlokalizowana tuż nad szczytem głowy. Kolor biały, złoty lub fioletowy.

Połączona z centralnym układem nerwowym i szyszyną.

Otwiera kanał wyższych energii, daje poczucie zaopiekowania przez siły wyższe i absolutne zaufanie do nich. Powiązana z oświeceniem, realizacją siebie jako istoty duchowej, poczucie błogosławieństwa i jedności z wszystkim co otacza. Sprzyja zdobywaniu intuicyjnej wiedzy i wglądom, pracy z uniwersum, uniwersalną energią wszechświata. Jest nazywana bramą kosmiczną.

Mówiąc o tej czakrze mówimy raczej o większym lub mniejszym otwarciu, aniżeli o zablokowaniu. Relatywnie mniejszy rozwój to poczucie braku sensu życia, odizolowanie i negowanie sił wyższych, stworzyciela, absolutu (jakkolwiek TO nazwiesz), strach przed śmiercią.

Z wszystkich czakr – pierwsza i ostatnia a więc czakra korzenia i korony otwierają się do dołu (korzeń) i góry (korona). Pozostałe otwierają się do przodu i tyłu ciała. To otwarcie pierwszej i ostatniej czakry umożliwia swobodny przepływ energii przez system energetyczny przy zbalansowanych czakrach. Dla harmonijnego wzrostu i rozwoju potrzebujemy stabilnego gruntu stąd potrzeba silnego, harmonijnego korzenia.

Każda z czakr obejmuje pewien obszar naszego życia – budowanie poczucia bezpieczeństwa (dzieciństwo – czakra korzenia), rozwój seksualny (sakralna), samoidentyfikacja i rozwój poczucia ja (splot słoneczny), relacje i związki (serce), wyrażanie siebie (gardło), rozwój duchowy (trzecie oko i czakra korony). Bardzo ważny jest harmonijny rozwój i zachowanie wewnętrznego spokoju w trakcie stawiania kolejnych kroków oraz właściwy pogląd.

Terapia zajmująca się oczyszczaniem czakr i usprawnianiem przepływu nazywa się czakroterapią. Stosuje się w niej wiele narzędzi, w tym dźwięk, kamienie, medytacje. Również bioterapeuci zajmują się harmonizowaniem tych czakr, przez umiejętność pobierania nieskończonej, uniwersalnej energii i przekazywanie jej do pacjenta.

O każdej czakrze z osobna można spokojnie napisać osobny wpis z większą ilością szczegółów oraz propozycji wspierania ich przepływu np dźwiekiem, kamieniami czy zapachami. Jesteście chętni? Jeśli macie jakieś pytania czy przemyślenia zachęcam do ich pozostawienia.

Do następnego!
Z miłością!

2 thoughts on “Indyjski system 7 czakr głównych a układ nerwowy i hormonalny człowieka.”

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *